2019 augusztus 8. 11:45
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2.    A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg 13,473 milliárd Ft-ra.
3.    A Felhívás 3.2. pontjában pontosításra került, hogy a táblában megnevezett előkészítési tevékenység alatt a támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségeket értjük, amennyiben azok az állami támogatásnak minősülő támogatható tevékenységhez kapcsolódnak.
4.    A Felhívás 3.4.2. pontjában lábjegyzetben jelölésre került, hogy a KKK helyett a tervzsűri lebonyolítását mely szervezet látja el.
5.    A Felhívás 4.2. és 5.3. pontjában az állami támogatásokra vonatkozó szövegrészek kiegészítésre, pontosításra kerültek.
6.    A Felhívás 5.4. pontjában módosításra kerültek az előlegigénylésre vonatkozó elvárások.
7.    A Felhívás 5.7. pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
8.    A Felhívás 7. fejezetébe beillesztésre került a GDPR-ra vonatkozó szabályozás.
9.    Módosult Győr-Moson-Sopron megye területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló forrás, 4.3. pontjában a támogatási kérelem benyújtásának határideje új benyújtási szakasz meghirdetésével, valamint 5.2. és 5.3. pontjában az új benyújtási szakaszhoz kapcsolódóan a projekt elszámolható összköltsége és az igényelhető támogatás mértéke meghatározásra került.