2021 február 22. 12:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult az Innovációs és Technológiai Minisztérium megnevezése Miniszterelnökségre.
2. Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg a TOP ÉFK-val összhangban.
3. A Felhívás 3.3.2. pontjában a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejéhez és a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartamhoz kapcsolódóan külön-külön lábjegyzet került beszúrásra az alábbi szöveggel: „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni, kivéve, ha a kedvezményezett nyilatkozott arról, hogy a határidők automatikus meghosszabbítását nem kéri. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
4. A Felhívás 4.1. pontjában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz kapcsolódóan az alábbi lábjegyzet került beszúrásra: „A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. §-a alapján 2017. január 1-jétől a vagyonkezelői feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ egyéb feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.”
5. A Felhívás 5.4. pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.”
6. A Felhívás 5.5. pontjában a közbeszerzési eljárás díja átalányalapú egységköltség esetén az szabályozás kiegészítésre került az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre való hivatkozással.
7. Módosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, valamint 5.3. pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege.