2019 augusztus 6. 13:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    A Tartalomjegyzék után szövegrész kiegészült a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóra és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
2)    A Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg módosult.
3)    A Felhívás 3.2. pontjában, lábjegyzetben jelölésre került, hogy a KKK helyett a tervzsűri lebonyolítását mely szervezet látja el.
4)    A Felhívás 3.5.1. pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.”
5)    A Felhívás 4.4. pontja kiegészült az alábbi mondatokkal:
-    A projektekről kiemelt eljárásrendben születik döntés.
-    Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
-    Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés feltételére.
-    Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív össze.
6)    A Felhívás 5.4. pontjában módosításra kerültek az előlegigénylésre vonatkozó elvárások.
7)    A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az alábbi mondatokkal:
-    Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
-    Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
8)    A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került a piaci ár igazolására vonatkozó elvárásokkal.
9)    A Felhívás 5.7. pontja esetében pontosítás történt:
-    a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
-    kiegészült az alábbival: „Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.
10)    A Felhívás 5.8. pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban.”
11)    A Felhívás 7. fejezetébe beillesztésre került a GDPR-ra vonatkozó szabályozás.
12)    Módosult Szombathely MJV területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló forrás, valamint 4.3. pontjában a támogatási kérelem benyújtásának határideje.
13)    Módosult Nyíregyháza MJV területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló forrás, valamint 5.2. és 5.3. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, illetve az igényelhető támogatás maximuma.