2020 október 30. 08:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. A Felhívás 3.5.2 pontja esetében:
• törlésre került az alábbi bekezdés:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is – jogszabályi rendelkezéssel - három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
• a projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje esetében a lábjegyzet kiegészítésre került az alábbival: „A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
• az állami támogatás típusú előleg esetében az alábbi lábjegyzet került beszúrásra: „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet alatt 39 hónap. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
2. A Felhívás 5.4. pontja kiegészítésre került az alábbival: „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.”
3. A szállítói előleg visszakövetelésére vonatkozó veszélyhelyzeti szabályozás kiegészítésre került az alábbi lábjegyzettel: „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
4. A Felhívás 5.5. pontjában az egyszerűsített elszámolása vonatkozó elvárások módosításra kerültek, az elszámolhatósági feltételek pontosításra kerültek.
5. A Felhívás 5.6. pontjában az alábbi bekezdés törlésre került: „Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”