2020 június 10. 15:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

A Felhívás 3.5.2. pontjában módosult a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje, valamint a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam, valamint ezekhez kapcsolódóan külön-külön lábjegyzet került beszúrásra az alábbi szöveggel: „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni, kivéve, ha a kedvezményezett nyilatkozott arról, hogy a határidők automatikus meghosszabbítását nem kéri.

Továbbá kiegészült a hivatkozott pont alábbi bekezdéssel:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is - a 98/2020. (IV.10) Kormányrendelettel - három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”

2.       A Felhívás 3.7.1. pontjában a hatályos operatív programnak megfelelően javításra került az indikátorok azonosító száma és a PO533 indikátor elnevezése.

3.       A Felhívás 5.4. pontjában a szállítói előlegre vonatkozó előírások pontosításra kerültek.

4.       A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások.

5.       A Felhívás 5.6. pontjában módosult a támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége dátuma, valamint kiegészült a piaci ár igazolására vonatkozó előírásokból az egyösszegű átalány megnevezése törlésre került.

Továbbá kiegészítésre került az alábbi szöveggel:

„Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”

6.       A Felhívás 5.7 pontjában lévő táblázatban a „Műszaki ellenőri szolgáltatás” költségtípus kiegészítésre került az alábbival: „ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit”.