2020 január 3. 12:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
  1. A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu -ra.
  2. A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg 6,960 Mrd Ft-ról 7,760 Mrd Ft-ra.
  3. A Felhívás 3.5.1. pontjából törlésre került az alábbi mondat a duplikáció megszüntetése érdekében: „A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.”
  4. A Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások.
  5. A Felhívás 5.7. pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”
  6. A Felhívás 7. pontjában a GDPR-ra vonatkozó előírások módosultak.