2019 december 10. 13:15
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

 

1.     A bevezető rész (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.

2.     A Felhívás 3.3.2 pontjában a pénzügyi elszámolás végső határideje 2022. december 31-re módosult.

3.     A Felhívás 5.4. pont kiegészült a likviditási tervel és építési beruházás vagy építési koncesszió esetével valamint módosult az előleg összegére és mértékére vonatkozó rész.

4.     A Felhívás 5.6. pontjában az alábbi módosítások:

A projektek költségei elszámolhatóságának vége módosult 2022.12.31-re.

Kiegészült a nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi szabályaival.

Kiegészítésre került a piaci ár igazolásának módjával.

5.     A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező”, valamint a táblázatban a műszaki ellenőr költségénél kivételként szerepel „FIDIC” mérnök költsége.

6.     A Felhívás 7. pontja kiegészült általános adatvédelmi rendelet - GDPR előírásaival.

7.     A felhívás teljes szövegében a www.szechenyi2020.hu hivatkozások helyett www.palyazat.gov.hu hivatkozás került.

A kitöltő program később módosul.