2019 augusztus 14. 13:30
A felhívás az alábbiak szerint módosult.
 1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
 2. Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.
 3. Módosult a Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
 4. A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó elvárások.
 5. A Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások.
 6. A Felhívás 5.7. pontja esetében pontosítás történt:
  • a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
  • kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”
 7. A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.
 8. Módosultak Békéscsaba MJV területspecifikus mellékletének alábbi pontjai:
 • 1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg,
 • 4.3. pontban a benyújtási határidő záró dátuma,
 • 5.2. pontban a projekt maximum elszámolható összköltsége,
 • 5.3. pontban az igényelhető támogatás maximuma.