2019 augusztus 28. 10:30
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, valamint kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi összesítők) megnevezésével.
2.    Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.
3.    A Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások, továbbá a Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában. Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
4.    A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.
5.    Módosultak Tatabánya MJV területspecifikus mellékletének alábbi pontjai:
-    1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg,
-    5.2. pontban a projekt maximum elszámolható összköltsége,
-    5.3. pontban az igényelhető támogatás maximuma.