2019 február 28. 13:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.

2)    A Felhívás „3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek” a) pontja kiegészült egy lábjegyzettel az alábbiak szerint:
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK) változott.”

3)    A Felhívás „3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” pontja kiegészült a támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek esetében a csekély összegű támogatási kategória megjelölésével.

4)    A Felhívás „3.2.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások” 1. b. pontja módosult. Lehetőség van betöltetlen praxis esetében is sürgősségi eszköz beszerzésére.

5)    A Felhívás „3.2.4. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások” pontjából módosult az alábbi rész: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.”
Helyette: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

6)    A Felhívás „3.3.1 A projekt megkezdése” pontja kiegészült az alábbi bekezdéssel:
„A 3.1.5. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás keretében számolhatók el.”

7)    A Felhívás 5.5. pontjában a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatának esetére vonatkozó előírások módosultak az alábbiak szerint:
„Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”

8)    A Felhívás „5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok” pontjának alábbi szövegrésze módosult: „Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.”

Helyette: „Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.”