2019 december 3. 15:45
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.     A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra.

2.     A Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások.

3.     Továbbá a Felhívás 5.7. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrészekkel:

„A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”

„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában. Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”

4.     A Felhívás 7. pontjában módosultak a GDPR-ra vonatkozó előírások.