2019 június 3. 16:00
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2.    Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg 3,197 milliárd Ft-ra.
3.    Módosult a Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
4.    A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó elvárások.
5.    A Felhívás 5.7. pontja esetében pontosítás történt:
-    a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
-    kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
6.    A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.
7.    Csongrád megye területspecifikus mellékletének alábbi pontjai módosultak:
-    1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg,
-    4.3. pontjában a benyújtási határidő, új szakaszhatár meghirdetésével,
-    5.2. és 5.3. pontjában a projekt maximális összköltsége és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege, az új szakaszhatárhoz kapcsolódóan.