2019 január 9. 13:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbi módosításokra:

1)    A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
2)    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
3)    A Felhívás 3.3.2. pontjában módosult a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2021.december 31-re.
4)    A Felhívás 3.5.1. pontja kiegészült az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.”
5)    A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
6)    A Felhívás 5.5. pontjában az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások módosultak.
7)    A Felhívás 5.6. pontja módosult, kiegészítésre került az alábbiakkal:
a)     A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának a vége módosult 2021. december 31-re.
8)    A Felhívás 5.7. pontja esetében:
a)    pontosításra került, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
b)    kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”