2019 december 11. 14:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra.
2.     A bevezető részben a tartalomjegyzéket követően módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
3.     A Felhívás 1.2. pontjában módosul a rendelkezésre álló keretösszeg 10,643 Mrd Ft-ról 10,744 Mrd Ft-ra.
4.     A Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások, valamint az kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: „Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában. Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
5.     A Felhívás 5.4. pontjában módosításra kerültek az előleg igénylésére vonatkozó rendelkezések.
6.     A Felhívás 5.7. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
„A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”
7.     A Felhívás 7. pontja kiegészült a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.
8.     Győr Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének alábbi pontjai módosulnak:
-    1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg 677 millió Ft-ról 778,288687 millió Ft-ra,
-    5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége 400 millió Ft-ról 450 millió Ft-ra,
-    5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege 400 millió Ft-ról 450 millió Ft-ra.
A kitöltő módosulása a későbbiekben várható.