2019 augusztus 28. 09:15
A Felhívás az alábbiak szerint módosult:

1.    A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában. Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”

2.    A Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban módosultak.
3.    További módosítás a  Felhívás 5.6. pontjában: kiegészítésre került a piaci ár igazolásának módjával valamint nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályokkal.
4.    A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”, valamint a táblázatban a műszaki ellenőr költségénél kivételként szerepel „FIDIC” mérnök költsége.
5.    A Felhívás 7. pontja kiegészült általános adatvédelmi rendelet - GDPR előírásaival