2019 január 29. 14:45
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1)    A bevezető részben (a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.

2)    A Felhívás 1.2 pontjában a keretösszeg 2 202 millió Ft-ra módosult.

3)    A Felhívás 5.5 pontjában a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási és napidíj költségeknél a kiküldetési rendelvényre vonatkozó szövegrészek pontosításra kerültek.

4)    A Felhívás mellékleteként megjelent Győr Megyei Jogú Város területspecifikus melléklete az alábbiak szerint módosult:
a)    Az 1.2 pontban a rendelkezésre álló forrás 200 millió Ft-ról 260 millió Ft-ra emelkedett.
b)    Az 5.2 pontban a projekt elszámolható összköltség maximuma 260 millió Ft-ra emelkedett.
c)    Az 5.3 pontban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 260 millió Ft-ra emelkedett.