2020 szeptember 17. 14:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) kiegészítésre került a szövegész a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóra és kapcsolódó mellékleteire való hivatkozással.
2. A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg.
3. A Felhívás 3.5.1. pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény indikátorok esetében.”
4. A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások, kiegészültek az alábbiakkal:
- „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
- „Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
- „A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.”
Törlésre került az alábbi mondat: „A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.”
5. A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az e-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatással.
6. A Felhívás 5.7. pontja esetében a műszaki ellenőri szolgáltatás kiegészítésre került, költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei.
7. Módosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege.