2020 március 3. 09:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 1. A Felhívásban a www.szechenyi2020.hu oldal hivatkozása minden helyen www.palyazat.gov.hu hivatkozásra módosult.
 2. A Felhívás 1.2 pontjában a felhívás rendelkezésre álló forrása 7 765 millió Ft-ra változott.
 3. A Felhívás 3.5.2 pontjában módosult pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. június 30-ra.
 4. A Felhívás 5.4. pontjában az előlegigénylés szabályai több ponton módosításra kerültek.
 5. A Felhívás 5.5 pontjában az egyszerűsített költségelszámolás szabályozása esetében több technikai pontosítás történt, amely részeként elvárás, hogy akár a projektmenedzsment utazási költség és napidíj esetében a releváns alátámasztó dokumentumokban záradékolás szükséges.
 6. A Felhívás 5.6 pontja kiegészült az alábbiakkal:
  • Az 1. bekezdésben a Felhívás keretében támogatott projektek költségeinek elszámolhatósági határideje 2023. június 30-ra módosult.
  • A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatójának internetes elérhetősége módosult.
  • Pontosításra került, hogy nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített költségelszámolás keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani.
  • Kiegészítésre került az alábbi mondattal: azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
 7. A Felhívás 7. pontja kiegészült az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaival.
 8. A felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletek az alábbiak szerint módosultak:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében az 5000 fő feletti lakosságszámú városok számára új benyújtási szakasz kerül meghirdetésre 2020.03.25 – 2020.04.30. közötti benyújtási időszakkal, 500 millió Ft-os keretösszeggel. Ezzel együtt a teljes rendelkezésre álló keretösszeg 2 060 millió Ft-ra, a támogatott támogatási kérelmek darabszáma 12 db-ra emelkedett.
 • Hajdú-Bihar megye esetében új benyújtási szakasz kerül meghirdetésre 2020.03.25 – 2020.04.30. közötti benyújtási időszakkal, 100 – 600 millió Ft közötti támogatási összeggel. Ezzel együtt a támogatott támogatási kérelmek darabszáma 7 db-ra emelkedett.