2020 augusztus 19. 09:00
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1) A Felhívás 3.2 pont 13. alpontjához kapcsolódóan lábjegyzetben pontosításra került, hogy a TOP-5.2.1 felhívásból minimum 6 hónappal korábban indított felkészítés a 2. ütemű fejlesztés esetében nem releváns.
2) A Felhívás 3.2 pont 15. alpontja kiegészítésre került a 2. ütemű fejlesztések támogató csoportra vonatkozó elvárásával.
3) A Felhívás 3.5 pontjában a CO39 indikátor esetében a megnevezés az alábbira módosult: „Városfejlesztés: Városi környezetben épített vagy helyreállított köz- vagy kereskedelmi épületek”.
4) A Felhívás 4.1 pontja kiegészítésre került azzal a speciális szabályozással, miszerint kivételes esetben egy akcióterületet több ütemre bontott fejlesztés is érinthet.
5) A Felhívás 5.4 pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal:
„A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg az új koronavírus járványra meghirdetett kormányzati intézkedéssekkel összhangban.”
6) A Felhívás 5.6 pontjából törlésre került az alábbi mondat: „A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása nem releváns.”
7) A Felhívás 5.7 pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
8) A Felhívás mellékleteként megjelent Bács-Kiskun megye területspecifikus mellékletében egy új, 3. benyújtási szakasz került beszúrásra.