2020 december 18. 09:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 1.2 pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal összhangban 1,811 milliárd Ft-ra emelkedik.

2.    A Felhívás 3.5 pontjában a korábbi CO37 azonosító jelű indikátor azonosítója és megnevezése az alábbira módosul: PO637 - Városfejlesztés: integrált településfejlesztési stratégiával lefedett területek lakossága.

3.    A Felhívás 5.4 pontja kiegészítésre került az alábbiakkal:
•    „A ba) vagy bb) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a.”
•    „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
•    „A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.”

4.    A Felhívás 5.5 pontjában a közbeszerzésre vonatkozó egyszerűsített költségelszámolás szabályozása kiegészítésre került a az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre történő hivatkozással.

5.    A Felhívás 5.7 pontja kiegészült az alábbi szabályozással: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”

6.    A Felhívás valamennyi „www.szechenyi2020.hu” hivatkozása „www.palyazat.gov.hu”-ra módosult.