2020 december 18. 10:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 1. A Felhívás 3.1.1. A) I. pontja kiegészül egy újabb támogatható tevékenységgel:
  1. Meglévő önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló szociális bérlakás kiváltásával új, komfortos, lakók számára megfizethető fenntartású szociális bérlakás építése, kialakítása. Legfeljebb a megszüntetett lakásokkal azonos lakásszámmal, a rendeltetésszerű használathoz szükséges közmű bekötésekkel és eszközbeszerzéssel együtt,
   Ebben az esetben a 3.2 pont integrált területre költözésre vonatkozó műszaki-szakmai feltételei közül az alábbiak is relevánsak: 38., 40., 41., 42., 49., 50., 52., 53., 55.

 

 1. A felhívás 3.1.4. Nem támogatható tevékenységek h) pontja kiegészül az alábbi kivétellel: „és a 3.1.1 A) I. d) pont szerinti lakáskiváltás.”

 

 1. A felhívás 3.2 pont 6) alpontjában kiegészítésre kerül, hogy az akcióterületi lakások száma a projekt elszámolt költségeiből nem növekedhetnek.

 

 1. A felhívás 3.2 pont 12) alpontjában a releváns szervezetek felsorolásában megjelenítésre került a roma nemzetiséget képviselő szervezet is.

 

 1. A Felhívás 5.5 pontjában a közbeszerzésre vonatkozó egyszerűsített költségelszámolás szabályozása kiegészítésre került az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre történő hivatkozással.

 

 1. A Felhívás 5.6 pontjában a korábbi „Rendeletben” kifejezés pontosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre történő hivatkozással. Továbbá – összhangban a 3.3.2. ponttal - pontosításra került, hogy a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01., vége: 2023. június 30.

 

 1. A Felhívás 5.7 pontjába javasoljuk az alábbi előírást beemelni: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”

 

 1. A felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek pontjából törlésre került a „reprezentációs költségek”, tekintettel arra, hogy ez az 5.5 pont elszámolható költségek között szereplő költség.

 

 1. A Felhívás több helyén a www.szechenyi2020.hu hivatkozás www.palyazat.gov.hu hivatkozásra változott.