2019 augusztus 28. 10:00
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2.    Módosult a Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
3.    A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó elvárások.
4.    A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában. Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
Továbbá a Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulásának megfelelően.
5.    A Felhívás 5.7. pontja esetében pontosítás történt:
-    a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
-    kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”
6.    A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.