2019 február 7. 14:15
A felhívás az alábbiak szerint módosult:

1.    Fejér és Vas megye területspecifikus mellékletének 4.3. pontjában új benyújtási szakasz került meghirdetésre, valamint a területspecifikus mellékletek az alábbi pontokkal kerültek kiegészítésre:
-    3.2.2. Bölcsődére vonatkozó szabályok: A 2019-ben pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.2.2. A. c) pontjától eltérően a kisgyermekellátás területén jártas szakember esetében a munkatapasztalat igazolásával kapcsolatos elvárás: jelenleg vezetőként, vagy szaktanácsadóként bölcsődében dolgozik, vagy igazolni tudja, hogy 2017-ben még ott dolgozott.
-    3.2.5. Óvodára vonatkozó szabályok: A 2019-ben pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.2.5. A. d) pontjában foglalt szemponttól eltérően a férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén az óvodai férőhelybővítés szükségességének bemutatásához kapcsolódóan a KEKKH 2018. január 1-jei koréves továbbvitt népességadat kimutatásával a következő három évben várható óvodaköteles gyermekek számát szükséges bemutatni a településre vonatkozóan (aki pl.: 2018-ban 2 éves, az 2019-ben 3 éves lesz, aki 2020-ban 4 éves; 2018-ban 3 éves, az 2019-ben 4 éves lesz, aki 2020-ban 5 éves, és így tovább).
-    3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások: A 2019-ban pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.2.7 pontjától eltérően nem kell az eredményességmérési keret indikátor teljesítésére vonatkozóan külön mérföldkövet betervezni.
-    3.3.2.        A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A 2019-ben pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.3.2 pontjától eltérően a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. december 31.
-    5.6            Az elszámolhatóság további feltételei: A 2019-ben pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 5.6 pontjától eltérően a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2021. december 31.

2.    Fejér megye területspecifikus mellékletének 5.2. és 5.3. pontjában az új, 3. szakaszhatárhoz kapcsolódóan meghatározásra került a projekt maximális elszámolható költsége, valamint az igényelhető támogatás összege.