2018 november 23. 14:30
Komárom-Esztergom megye területspecifikus melléklete az alábbi pontokkal került kiegészítésre:

1)    3.2.2. Bölcsődére vonatkozó szabályok: A 2018-ban pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.2.2. A. c) pontjától eltérően a kisgyermekellátás területén jártas szakember esetében a munkatapasztalat igazolásával kapcsolatos elvárás: jelenleg vezetőként, vagy szaktanácsadóként bölcsődében dolgozik, vagy igazolni tudja, hogy 2017-ben még ott dolgozott.
2)    3.2.5. Óvodára vonatkozó szabályok: A 2018-ban pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.2.5. A. d) pontjában foglalt szemponttól eltérően a férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén az óvodai férőhelybővítés szükségességének bemutatásához kapcsolódóan a KEKKH 2018. január 1-jei koréves továbbvitt népességadat kimutatásával a következő három évben várható óvodaköteles gyermekek számát szükséges bemutatni a településre vonatkozóan (aki pl.: 2018-ban 2 éves, az 2019-ben 3 éves lesz, aki 2020-ban 4 éves; 2018-ban 3 éves, az 2019-ben 4 éves lesz, aki 2020-ban 5 éves, és így tovább).
3)    3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások: A 2018-ban pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.2.7 pontjától eltérően nem kell az eredményességmérési keret indikátor teljesítésére vonatkozóan külön mérföldkövet betervezni.
4)    3.3.2.      A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A 2018-ban pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 3.3.2 pontjától eltérően a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. december 31.
5)    5.6. Az elszámolhatóság további feltételei: A 2018-ban pályázható benyújtási szakasz esetében a Felhívás 5.6 pontjától eltérően a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2021. december 31.