2017 március 30. 18:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" című (GINOP-6.2.2-VEKOP/15 kódszámú) kiemelt felhívás.

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számon megkötött támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem dokumentációja a megemelt keretösszegre 2017. április 3. - május 31. között rögzíthető elektronikus módon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás 4.3. fejezetében szereplő beadási időpont irányadó jellegű. Támogatási kérelem beadására kizárólag azt követően nyílik lehetőség, hogy a GINOP Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Kormányhatározat módosítása hatályba lép.

A módosítás az alábbiakra terjed ki:

 • A felhívás keretösszege 2,8 milliárd forintra változott, így a rendelkezésre álló támogatási összeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum   2 033 360 000 forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból maximum 766 640 000 forint. Ezzel együtt a felhívás 1.2, 5.3 a), 5.4 pontjai is a fentiek értelmében változtak.
 • A keretemelés következtében lehetővé vált a felhívás célcsoportjának bővítése, illetve a támogatható tevékenységek körének bővítése:
  • A felhívás 1.1 pontjában a felhívás célcsoportja kibővült a FM fenntartásában álló szakképző intézményekkel.
  • A felhívás 3.1 pontja kiegészült további tevékenységekkel, illetve egyes tevékenységek pontosítása történt meg.
  • A felhívás 3.2 pontja pontosításra került, új elemekkel bővült, illetve megjelenítésre kerültek kötelező vállalások.
 • A felhívás 3.3.2 pontjában módosult a fizikai befejezés dátuma 2021. március 31-re.
 • A felhívás 3.5.1 pontjában módosultak az indikátorok célértékei.
 • Pontosításra került a felhívás 4.1 pontja.
 • Kiegészült, illetve pontosításra került a felhívás 5.4 pontja.
 • A felhívás 5.5 eb) pontja kiegészült új költségelemekkel.
 • A felhívás 5.5 pontjában törlésre került „a beruházáshoz kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20 %-át” mondat.
 • A saját teljesítésre vonatkozó szabályok pontosításra és áthelyezésre kerültek az 5.5 pontból, a 5.6 p) pontba, továbbá pontosításra került a felhívás 5.6 pontja, valamint kiegészült új alpontokkal.
 • Kiegészítésre került a felhívás 5.7. pontja.
 • Módosításra került a felhívás 6. pontja, kiegészült a 6.2, 6.3, és 6.4 pontokkal, különös tekintettel a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékletek listájára.