2017 október 12. 14:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (VEKOP-2.3.2-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontjának n) alpontja az alábbira módosult:

  • „A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint beszámol. A szakmai beszámolóhoz köteles csatolni az adott időszakban bevont megvalósítók listáját és szakmai életrajzát azoknak, akik nem szerepelnek a támogatási kérelem meghatározó résztvevői között.”

 

A Felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosult:

  • „A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint a szakmai beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.”