2019 február 6. 15:15
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2 -15 kódszámú) felhíváshoz tartozó 2018. november 30-án megjelent közlemény az alábbiak szerint módosul:

A 2018. november 30-án  megjelent közlemény adminisztrációs okok miatt tévesen jelent meg.

A 2018. november 30-án kelt felhívás módosítással a Felhívás 5.6 pontjából kikerülő szövegrész:

„Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 5%-át, de legalább a kétszázezer forintot.”

Jelen közlemény a Felhívást nem módosítja.