2017 január 24. 12:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című (GINOP-5.3.1-14 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás:

- 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontjában az ügyfélszolgálat telefonszáma és elérhetőségének ideje megváltozott:

„Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:3014 óráig fogadják hívását.”

- 4.6 Fenntartási kötelezettség pontja kiegészült a megvalósulás szóval az alábbiak szerint:

„A támogatást igénylő a projekt megvalósulás befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozás esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EK Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.”

- 5.5 az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

„d) Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

·         kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható

·         személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében

·         utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében

·         anyagköltség összesítő a projekt menedzsment megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség esetében

h)   Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

i)    E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség jelen felhívásban nem releváns.”

- 5.8 Előleg igénybevételének feltételei pont esetén a „Előlegigénylésre az eljárásrendben meghatározottak szerint van lehetőség” mondatot az alábbi szövegrész váltotta fel:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint.

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.”