2020 december 2. 14:30
A Széchenyi 2020 keretében módosult a „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)” című (GINOP-6.2.1-VEKOP/15 kódszámú) felhívás.

A projekt megvalósítása érdekében a felhívás egyes pontjai az alábbiak szerint módosultak:

I.       A felhívás első oldalán az első ciklushoz kapcsolódó projektfeladatok 2020. december 31. helyett 2021. június 30-ig tartanak.

II.      A felhívás egészében átvezetésre került a palyazat.gov.hu a www.szechenyi2020.hu helyett.

III.     A 3.2 cb) pont kiegészült az alábbi lábjegyzettel:

„Kivételt képez a 2020-as év, ahol a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a 2020-ra tervezett mérföldkövek későbbre halasztása vált szükségessé.”

A táblázatban szereplő utolsó két mérföldkő esetében a határidő 2020. decemberről 2021. júniusra módosult.

IV.      A 3.5.1 pont kiegészült az alábbi lábjegyzetekkel:

„Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény”

„Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban Az intézkedések keretében kidolgozott új tananyagok, módszertan száma indikátornak”

További kiegészítés:  „A fenti, program specifikus indikátorok definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található „GINOP ESZA indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok megfelelnek az 1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós politikában Európai Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak.”

A kompetencia alapú képzésekhez kidolgozott tananyagok, módszertanok száma indikátor célértékének elérési dátuma 2020. december 31-ről 2022. december 31-re módosult.

V.       A 7. További információk c. fejezetben módosult a 4. bekezdés. Új szöveg:

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok mentén.

Továbbá frissítésre került az ÁÚF-re vonatkozó rész.