2016 március 23. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című (VP-4-10.2.2-15 kódszámú) felhívás dokumentációja. A módosítás jelentősebb pontjai a következők:

1.    Lecserélésre került a 3.1. fejezet Nem támogatható tevékenységek rész c) pontja az alábbi megfogalmazásra: „Jelen Felhívás keretében nem támogathatók azok a IV/1 megőrzési módú tételek, melyek nem felelnek meg a 3.2. fejezet I.2. a) pontban előírt feltételeknek.”

2.    Változott a 3.2 fejezet I/2. pontja az alábbi megfogalmazásra: „Gyümölcsfák (IV/1 megőrzési módú tételek) esetében
a) a tétel legalább egy egyede 2 vegetációs időnek megfelelő, vagy annál idősebb korú és éves növekedési intenzitása a fajra jellemző mértékű.
b) a pályázó a helyszíni ellenőrzés során biztosítsa az ültetvény elhelyezkedését és a táblák megnevezését tartalmazó térképvázlatot, valamint
ba) szabályos térállású ültetvény esetén az [NGBAB_SZAM] azonosítót, vagy a [AZONOSITO] oszlopban közölt saját azonosító szám valamelyikét tartalmazó térképvázlatot vagy táblázatot; a tétel táblán belüli azonosítására alkalmas jelöléssel
bb) szabálytalan térállású ültetvény (heterogén sor- és / vagy tőtávolságra telepített állomány) esetén az [NGBAB_SZAM] azonosítót, vagy a [AZONOSITO] oszlopban közölt saját azonosító számot tartalmazó térképvázlatot a tétel táblán belüli azonosítására alkalmas jelöléssel.”

3.    A 3.2 fejezet I/5. pontban az e) és f) pontok esetén a „mintamennyiség” kifejezés lecserélésre került a „mintanagyság” kifejezésre, továbbá a ga) alpontban a támogatási kérelem beadási dátum április 1- május 2-re módosult.

4.    A 3.2 fejezet I/5. pontban az i) pont változott az alábbi megfogalmazásra: Fák (IV/1 megőrzési módú tételek) esetében
ia) a kötelezettségvállalás 4. évének végére el kell érni a 2 minta/tétel nagyságot;
ib) a kötelezettségvállalás 4. évének végére a 8. mellékletben részletezett fajtaleírással kell rendelkeznie

5.    A 3.2 fejezet I/5. pontban a j) k) l) pontok sorszámozásának frissítése volt szükséges.

6.    A 3.2 fejezet II. 2. pontban a szöveg javításra került az alábbi megfogalmazásra:”…. Amennyiben a pótlás, illetve az utószaporítás bejelentése nem történik meg a kiesés bejelentését követő 12 hónapon belül, a támogatást igénylő a kiesett tételre vonatkozó támogatási összegre adott évben nem jogosult.”

7.    A 3.2 fejezet VIII. pontban a határidő dátum 04. 01- 05. 02-re módosult.

8.    a 3.3.2. fejezet szövegéből az egységes kérelemre utaló részek törlésre kerültek, az új szöveg:
„1. A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. (2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetén 2017. január 1-től 2021. december 31) között valósulnak meg. Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetési igénylés benyújtásai évente valósíthatók meg.
2. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére 2020-ban van lehetősége (amennyiben a támogatási kérelmet 2016-ban nyújtotta be). A 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében az utolsó kifizetés igénylésére 2021-ben van lehetőség”

9.    A 4.3 fejezet 1. pontja törlésre, a számozás kiigazításra, továbbá „a határidők elmulasztása jogvesztő hatályú” kifejezés szintén törlésre került.

10.    A 4.3 fejezet 3. pontjában a „fajtára” kifejezés az alábbi megfogalmazásra változott: „fenntartási helyre és fenntartási módhoz tartozó gyűjteményre”.

11.    A 4.3 fejezet 4/b) pontja cserélődött az alábbi megfogalmazásra: „IV/1 megőrzési módú fák esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a tétel legalább egy egyede 2 vegetációs időnek megfelelő, vagy annál idősebb korú és éves növekedési intenzitása a fajra jellemző mértékű.”

12.    Az 5.1 fejezet I/3. és 4. pontja az alábbi szöveggel frissült:
„3. A kifizetési igénylést évente, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Felhívás 3.2./VIII. fejezetében leírt módon.
4. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik (kivéve az első éves kifizetési igénylést), támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel (kivéve az első éves kifizetési igénylést), de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.”

13.    Az 5.3 fejezetben a támogatás mértéke, összege feltüntetésénél a mértékegységben a /év megjelenítése volt indokolt.

14.    A 6. 1/b) pont frissült az alábbi módon: „IV/1 megőrzési módú fa ültetvények esetén a NÉBIH igazolását arról, , hogy a tétel legalább egy egyede 2 vegetációs időnek megfelelő, vagy annál idősebb korú és éves növekedési intenzitása a fajra jellemző mértékű.”

15.    A 8. fejezet bővült az új szakmai mellékletek felsorolásával, továbbá ezen szakmai mellékletek csatolásra kerültek:

8. számú melléklet: Fajtatulajdonságok
9. számú melléklet: Űrlap a VP4-10.2.2.-15 pályázati kiírás alapján benyújtható, a fás szárú (IV/1 megőrzési módú) tételek alkalmasságának igazolásához szükséges kérelemhez
10. számú melléklet: Tájékoztató és kitöltési útmutató a fás szárú (IV/1 megőrzési módú) tételek alkalmasságának igazolásához szükséges kérelemhez
11. számú melléklet: Űrlap a pályázat benyújtásához szükséges Növényi Génbanki Tanács által kibocsájtott szakmai vélemény kiadásához
12. számú melléklet: Tájékoztató a Növényi Génbanki Tanács által kiadott szakmai vélemény megkéréséről
13. számú melléklet: Nemzeti Génbanki Adatbázis struktúra

16.    A Támogatói Okirat szövege a fenti javítások miatt szintén frissítésre került.