2016 december 9. 10:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című (VP4-10.2.2.-15 kódszámú) felhíváshoz tartozó Támogatói Okirat.

Az alábbi bekezdésben az elszámolt szó helyett nyilvántartott került feltüntetésre:

„A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően nyilvántartott költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.”

A Támogatói Okiratban a Támogatás jogcíme bekezdés került kiegészítésre.