2016 május 26. 11:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása” című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:

•          Módosításra került a Felhívás 3.4.1. A projekt területi korlátozása fejezet, amely szerint a projekt megvalósítási helyszínének nem szükséges a támogatást igénylő 1 éve bejegyzett telephelyének lennie. A megvalósulási helyszínt a támogatási kérelem benyújtásáig szükséges bejegyeztetni.

Ennek megfelelően módosult a Felhívás 3. számú melléklet 43. pontja is.

•          A Felhívás 4.1. A támogatást igénylők köre fejezet c) pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: azon vállalkozások, amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása, vagy 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező köztestület tulajdonosa éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Ennek megfelelően módosításra került A felhívás 4.2. g) és a 3. számú melléklet 8. pontja.

•          A Felhívás 6. m) pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint: „Köztestületek létszámigazolásaként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes évről szóló, a Központi Statisztikai Hivatal 1156 nyilvántartási számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című dokumentuma szolgál.”

•          A Felhívás 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok fejezet 6. „A klaszter alapításának és a támogatási kérelem benyújtásának dátuma között eltelt idő” szempont pontosításra került.

•          A Felhívás 5.5.2.4. pontjában szereplő, a Nemzetközi klasztermenedzsment cím megszerzése költség elem (European Secretariat for Cluster Analysis által elvégzett klaszterminősítés szerint) alátámasztására 1 db árajánlat benyújtása elegendő. Ennek megfelelően módosításra került a Felhívás 6. fejezete.

A módosítások a kitöltőprogmban átvezetésre kerültek.