2022 december 12. 13:15
Megjelent a Felhívások mellékletét képező Pénzügyi Elszámolási Útmutató – mely tartalmazza a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelenő Felhívások alapján megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásaival kapcsolatos szabályait – módosítása.

Az Útmutató felülvizsgálata során tárgyi pontosítások kerültek átvezetésre:

  • a Versenyképes Magyarország Operatív Program megnevezés törlésre került a teljes Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban

  • A 2.1.3.2 ”A támogatási előleg elszámolás módja” pontban az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyett a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 8. §-ra történő hivatkozás került átvezetésre

  • Az 5.1 ”Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek” pontban ”A Felhívás és a Rendelet előírásai alapján a Támogatási szerződésben rögzített elszámolhatósági időszakban merültek fel és kerültek kifizetésre.” mondat az alábbiakra módosult: ”A Felhívás és a Rendelet előírásai alapján a Támogatási szerződésben rögzített elszámolhatósági időszakban merültek fel.”

Az Útmutató módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.