2017 augusztus 29.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nyelvtanulással a boldogulásért” című (EFOP-3.2.14-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:
  1. A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pont módosítása

Felhívás szerint:

A felsőoktatási intézmény, mint főpályázó kizárólag olyan, a kevésbé fejlett régiókban található, a fenti feltételeknek megfelelő köznevelési intézményt vonhat be konzorciumi vagy együttműködő partnernek, amely intézmény

  • nem tartozik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § 4) pont alá
  • nem indít a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 136. § szerint nyelvi előkészítő osztályt
  • nem folytat a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendeletben meghatározott kéttannyelvű oktatást

 

Felhívás módosítás után:

A felsőoktatási intézmény, mint főpályázó kizárólag olyan, a kevésbé fejlett régiókban található, a fenti feltételeknek megfelelő köznevelési intézményt vonhat be konzorciumi vagy együttműködő partnernek, amely intézmény

  • nem tartozik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § 4) pont alá
  • nem indít a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 137. § szerint nyelvi előkészítő osztályt
  • nem folytat a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendeletben meghatározott kéttannyelvű oktatást