2016 július 8. 13:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” című (IKOP-2.1.0-15 kódszámú) kiemelt felhívás dokumentációja.

Az eddigi egyeztetések, valamint az IKOP keretében elkészítendő megvalósíthatósági tanulmányok és költség-haszon elemzések tárgyában tartott workshop tapasztalatai alapján pontosításra került a Megvalósíthatósági Tanulmány útmutató és Költség-haszon elemzés útmutató, amelyek elérhetőek a Segédletek mappában.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy az Európai Bizottsággal lefolytatandó egyeztetések eredményei alapján adott esetben előfordulhatnak változások az Útmutatók egyes pontjaiban, amelyről az Irányító Hatóság a módosított Útmutatók közzétételével tájékoztatást fog nyújtani a Támogatást Igénylők részére.