2017 szeptember 26. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” című (IKOP-2.1.0-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:

•    Kiegészítésre került a Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” fejezete az alábbi bekezdéssel:
„Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.”
•    Az „5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások” fejezet pontosításra került az alábbi kiegészítésekkel:
A Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) költségtípus maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 7 %-ra módosult.
A fejezet kiegészítésre került az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában figyelembe veendő %-os korlátok maximális együttes értékével, amely nem lehet több, mint  15,5%.