2017 február 7. 16:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” című (IKOP-2.1.0-15 kódszámú) felhívás és dokumentációja. A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:

Módosításra került a „3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” fejezet.
•    Változás történt a „3.3.1. A projekt megkezdése” fejezetben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt támogatása vonatkozásában.
•    A Felhívás „3.5.1. Indikátorok” fejezetében pontosításra került a mutatók megnevezése.
•    Módosult a Felhívás „5.1 A támogatás formája” fejezet.
•    A Felhívás „5.3 A támogatás mértéke, összege” fejezet „V. Közszolgáltatásért járó ellentételezés pontja pontosításra került, továbbá kiegészült az alábbiakkal:
„Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.”
•    Módosításra került az „5.5 Az elszámolható költségek köre” fejezet közszolgáltatásért járó ellentételezés bekezdése.
•    A Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” fejezetben az összesítőkön elszámolható költségek köre kiegészítésre került az ingatlan vásárlás költségével.
•    A Felhívás „8. Felhívás szakmai mellékletei” fejezetben adminisztrációs pontosítás történt a 2012/21 EU bizottsági határozatot érintően, továbbá kibővült az alábbival:
„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendelet”
 
Az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen elérhető „Támogatási kérelem kitöltési útmutató” c. dokumentumban adminisztrációs pontosítás történt a „III. A támogatási kérelem véglegesítése és benyújtása” pontban.