2016 november 11. 11:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” című (IKOP-2.1.0-15 kódszámú) Felhívás.

A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:
•    Törlésre került a „3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása” fejezet „B) Önállóan nem támogatható tevékenységek” 13. pontjából a „költség” megnevezés.

•    Adminisztratív pontosítás történt a „3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” fejezet táblázatában szereplő alábbi támogatható tevékenységet érintően:
„Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett, vagy ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.” 

•    „4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben a támogatási kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozat személyesen történő benyújtása esetén a benyújtás helye az alábbira módosult:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. (3. emelet, 305. ajtó)

A felhívás „4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetében történt módosítás átvezetésre került az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen elérhető „Támogatási kérelem kitöltési útmutató” c. dokumentum „III. A támogatási kérelem véglegesítése és benyújtása” pontjában.