2017 március 22. 16:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

A felhívás első oldalán szereplő felsorolás az alábbiak szerint módosult:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • A felhívás feltételeinek megfelelő projektet 40.000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.”

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet kiegészült a következő szövegrésszel: „Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.”

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet B) Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén (2. célterület) pont az alábbiak szerint módosult:

„első ízben indít vállalkozást, vagyis: 2008. január 1. napját követően nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármely okból megszűnt vállalkozásnak (kivéve szociális- vagy iskolaszövetkezeti tagság).”

4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok alfejezetébe a következő pont került beszúrásra: „a felhívás 4.1. pontja szerinti hozzájárulás”

Az 1. számú melléklet (Fogalomjegyzék) az aprófalu fogalmával kiegészítésre került.

A Támogatói Okirat a felhívásban tett módosításoknak megfelelően változott.