2021 november 5. 14:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:

  • Az „1.2. A rendelkezésre álló forrás” fejezetben a felhívás keretösszege az ÉFK módosítása alapján pontosításra került.

  • „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” fejezet V. bekezdésének módosításával pontosításra került a vis maiorra vonatkozó szabályozás.

  • A „3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” és „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja”  fejezet módosítása alapján a felhívásra 2022-ben is lehet majd beadni támogatási  kérelmet (ami egyben kifizetési igénylés is).

  • Az „5.1 A támogatás formája” fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás.

  • „ 5.3    A támogatás mértéke, összege”  fejezet módosításával megemelésre került a támogatás összege.

  • Az 1. számú melléklet módosításával meghosszabbításra került a támogatási időszak.