2018 december 19. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások „VI. Jogkövetkezmények” alcímének 5. és 7. pontjában rögzített jogkövetkezmények, a kötelezettségvállalásoknak és kötelezettségeknek való meg nem felelés mértékéhez igazodva módosításra kerültek.

A fenti módosítással összhangban módosult a Támogatói Okirat is.