2017 október 18. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- Módosult a 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezet  II. Kötelezettségvállalások alfejezet Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek pontjának 3. bekezdése:
„3. A támogatást igénylő köteles a támogatási időszak évére vonatkozó gazdálkodási naplónak a Felhívás 4. mellékletében meghatározott adattartalmát a támogatási időszak naptári évét követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.”

- Módosult továbbá a Natura 2000 képzéssel kapcsolatos kötelezettségek fejezet 1. pontja,
„1. A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően Natura 2000 képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie.”