2017 április 10. 10:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet a) pontját érinti, mely a következők szerint módosult:

„a) Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket –  az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében az adott évi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként az alábbiak szerint: A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.”