2017 október 18. 15:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- Módosult a 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezet  II. Kötelezettségvállalások alfejezetének 3. bekezdése:
„3. A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett Natura 2000 erdő képzésen  részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. A képzés elvégzését a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé.”