2017 június 9. 12:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

A felhívás 3.7.1. pontjában található táblázatban az indikátor azonosítója NEC 12.1-ről 5.6.4-re módosult.

A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontjában új értékelési határnap (2017. augusztus 15.) került beépítésre, a korábban meghatározott értékelési határnapokat nem érinti a módosítás.

A felhívás tekintetében a második beadási szakaszt követően meghatározásra kerültek azon ágazatok, melyekben 2017. február 28. után is benyújthatók támogatási kérelmek. Az alábbi TEÁOR’08 szerinti ágazatokban nyílik meg újra a lehetőség a támogatási igények benyújtására:

"C" – Feldolgozóipar:

Élelmiszer- és italgyártás

                Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása

                Papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

                Vegyi anyag, -termék gyártása, gyógyszergyártás

                Nemfém ásványi termékgyártás

                Gép, gépi berendezés gyártása

                Bútorgyártás

                Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

"D" - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

"E" - Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás:

                Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása

"H" - Szállítás, raktározás:

                Raktározás, tárolás

                Postai, futárpostai tevékenység

"J" - Információ, kommunikáció

"K" - Pénzügyi, biztosítási tevékenység

"L" - Ingatlanügyletek

"M" - Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

"O" - Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

"Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátás

"R" - Művészet, szórakoztatás, szabadidő