2016 október 3. 09:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban:

- módosult a felhívás 3.5.2 pontjában a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2018. október 1-ről 2020. március 31-re; 

- módosult a felhívás 4.3 a támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet az alábbi módon:

„Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1-től 2016. október 3-ig van lehetőség.” szövegrész helyett

„Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016 év augusztus hó 01 naptól 2018 év július hó 31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016 év november hó 02 nap

2017 év február hó 28 nap

2017 év november hó 02 nap

2018 év július hó 31 nap

Az első benyújtási szakaszt követően további benyújtási szakasz megnyitására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a felhívás 1.2 pontjában felsorolt ágazatok bármelyikében az első szakaszban nem volt lehetőség nyertes támogatási kérelem kiválasztására, vagy a támogatási szerződés megkötésére nem került sor, illetőleg a támogatási szerződés bármely okból megszűnt úgy, hogy a forrás ezt követően is rendelkezésre áll és a forrás felhasználására az első értékelési szakasz alapján nincs lehetőség.” szövegrész került. 

- 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások  felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet augusztusi módosítása kapcsán a felhívás 4.4.2. kiválasztási kritériumok 3. tartalmi értékelési szempontok pontjában az E1, E2 szempont összevonva átvezetésre került a 4.4 pontként az alábbi szövegezéssel: „Amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. „Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszáz millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások” fejezete alapján közbeszerzési eljárást indított, a Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.”, továbbá a felhívás 5.4 pontjában a támogatási előleg igénybevétele esetén kifizetésétől számított nyolc hónapon belüli időközi kifizetés igénylés beadási kötelezettségének határideje 12 hónapra változott.