2022 október 25. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-3.2.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosításával az ökológiai termelés tekintetében is igényelhető támogatás promóciós tevékenységek kapcsán. Ennek megfelelően a felhívás több fejezete – bevezető oldal, 1.1. fejezet, 3.4.1.1. fejezet, 4.1. fejezet – kiegészült, illetve módosult. A 4.1. Támogatást igénylők köre című fejezete kiegészült azzal, hogy támogatási kérelmet nyújthatnak be az ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők csoportjai és a civil vagy közhasznú szervezetek. A felhívás 1. számú mellékletében kiegészítésre került a „minőségrendszer” definíció.

Pontosításra került továbbá a felhívás 3.10. Önerő című fejezete és a változásokkal összhangban a Támogatói okirat minta.