2021 február 22. 09:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” VP2.-4.1.4-16 kódszámú felhívás.

 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása a 4.4.2. fejezetet érinti, a támogathatósági ponthatár módosult: A felhívás keretében nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot.