2020 október 2. 13:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása alapvetően az alábbi pontokat érinti:

 

  • Módosult a felhívás felvezető oldala és 5.3. pontja: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege egyéni projekt esetén 2 milliárd Ft-ra nőtt.
  • Módosult a felhívás felvezető oldala és 5.4 pontja: az előleg mértéke egységesen maximum 1 milliárd Ft-ra módosult.
  • Módosult a felhívás 3. számú melléklete: a „Kollektív projekt” meghatározás bővült az öntözési közösséggel, továbbá a melléklet kiegészült az „Öntözési közösség” definíciójával. A módosítás értelmében az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési közösségek is jogosultak a felhívás keretében kollektív projekt végrehajtására.

 

Fentieknek megfelelően több pontban további módosítások történtek a felhívás 1.2. pontjának, 4.1. pontjának 4. alpontjának, valamint a 6. fejezet 1. és 2. alpontjainak szövegében.

 

  • Módosult a felhívás 2. számú melléklete: az I. és II. tevékenységcsoportok alatt támogatható tevékenységek kiegészültek a 4. ponttal („A terület vízrendezése, felszín alatti dréncsőhálózat beépítése”).

 

Fentieken túlmenően a felhívás sablonhoz történő igazítás miatt az alábbi módosítások történtek:

 

  • A felhívás 3.4.1.1. pontja kiegészült az alábbiak szerint: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!”
  • A felhívás 5.4. pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki: „A  támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.”
  • A felhívás 5.5. pontja az elszámolásra vonatkozólag kiegészült az alábbi szövegrésszel: „Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.”
  • A felhívás 5.6. pontjában feltüntetésre került a közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményeinek szabályozása.
  • A felhívás 5.7. pontja, az elszámolható költségek mértéke kiegészült az alábbi szövegrészekkel: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”

 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2020. október 5. előtt benyújtott támogatási kérelmek elbírálása a korábban hatályos felhívás előírásai alapján történik, míg a 2020. október 5. dátumtól beadott támogatási kérelmekre a jelen módosítás előírásai érvényesek.