2022 július 25. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című ( VP2.-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása a 4.4.2. fejezetet érinti, a támogathatósági ponthatár módosult:

A felhívás keretében nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 30 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 20 pontot.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a támogathatósági ponthatár módosulása a már beadott támogatási kérelmek esetében is figyelembe vételre kerül.